Raiffeisen Bank - Konto Osobiste

Raiffeisen Bank - Konto Osobiste >>>>

CPS 160 zł

Prowizja CPS zostanie naliczona gdy: użytkownik dokona kliknięcia w link pobrany z panelu wydawcy z urządzenia mobilnego, dokona instalacji aplikacji Banku, założy konto osobiste w aplikacji Banku, dokona płatności za zakupy na min. 300 zł w ciągu 14 dni od otwarcia konta i nie zawnioskuje o zamknięcie konta w ciągu 30 dni od jego założenia.

Prowizja naliczana jest tylko w przypadku nowego klienta banku, który nie posiadał żadnego konta osobistego w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku

Następujące rodzaje transakcji zostają wyraźnie wyłączone z niniejszej umowy afiliacyjnej i nie zalicza się ich przy obliczaniu minimalnej łącznej wartości transakcji wymaganej do otrzymania CPS za otwarte konto:
- Wypłaty gotówki w bankomatach dokonywane przy użyciu wirtualnej karty debetowej lub ręczne wypłaty gotówki w podmiotach oferujących ręczne wypłaty gotówki (np. na stacjach benzynowych, w bankach);
- Przelewy dokonywane między rachunkami (przelewy pieniężne);
- Transakcje realizowane pomiędzy kartami;
- Przekazy pieniężne realizowane przy użyciu usług telegraficznych;
- Transakcje zawierane z instytucjami pozafinansowymi w celu otrzymania przechowywanej wartości/ładunku, który może zostać wymieniony na towary oraz/lub usługi w takiej instytucji pozafinansowej (np. kupony zakupowe);
-Transakcje zawierane w celu zasilenia rachunków u (1) maklerów/dealerów papierów wartościowych, (2) rachunków wykorzystywanych na potrzeby usług reklamowych (takich jak Google Ads), (3) rachunków u dostawców usług bukmacherskich/hazardowych, (4) instytucji finansowych świadczących usługi inwestycyjne (takich jak domy maklerskie) oraz (5) rachunków instytucji pozafinansowych świadczących usługi inwestycyjne (takich jak giełdy/brokerzy walutowi lub giełdy/brokerzy kryptowalut);
Transakcje zasilające rachunki w innych instytucjach finansowych; oraz
Transakcje związane z kampaniami crowdfundingowymi, finansowaniem i darowiznami na rzecz: organizacji politycznych, organizacji religijnych, stowarzyszeń motoryzacyjnych, organizacji charytatywnych świadczących usługi społeczne oraz darowizn na rzecz wszelkich organizacji członkowskich innego typu, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych typach organizacji.

Cookie Lifitime: 30 dni.

Pending Time
Walidacja w programie odbywa się w ciągu 20 dni od zakończenia miesiąca, dotyczy otwartych kont osobistych za pośrednictwem serwisu internetowego wydawcy działającego w programie Raiiffeisen Bank (na podstawie raportu od klienta).

Prowizja nie jest należna, a w razie jej wypłaty podlega zwrotowi, jeżeli:
• Umowa została zawarta w wyniku przestępstwa, w szczególności jeżeli udzielono jej na podstawie nieprawdziwych danych osobowych lub przy jej udzielaniu Konsument posługiwał się nierzetelnymi, nieprawdziwymi lub podrobionymi albo przerobionymi dokumentami;
• Użytkownik zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odstąpił od zawartej Umowy ;
• z innych przyczyn nie doszło do zawarcia Umowy
• Wszelkie próby nadużyć i nieuczciwego nakłaniania użytkownika do dokonywania konwersji (zakładania konta), w tym ruch motywowany, będą karane odłączeniem z emisji kampanii oraz wyzerowaniem wynagrodzenia wydawcy za wszystkie wygenerowane wnioski.

Dozwolone działania reklamowe:
link txt, bannery, mailing, strony typu cashback, strony z kuponami rabatowymi, obecność w aplikacjach mobilnych.

Ograniczenia:
• zakaz emisji w kanałach Google, w tym SEM i SEO
• zakaz wykorzystania działań telemarketingowych bez zgody Salestube
• zakaz emisji materiałów kreatywnych nieautoryzowanych przez Salestube
• zakaz używanie domen różniących się nieznacznie (wprowadzających w błąd, misspelingi) od domen reklamodawcy
• zakaz automatycznych redirectów, kierowania użytkownika pośrednio na stronę reklamodawcy, bez konieczności kliknięcia w reklamę (redirecting)
• zakaz ukrywania linków, reklam w sposób mogący prowadzić do nieświadomego kliknięcia przez użytkownika
• zakaz emisji na stronach zawierających treści kontrowersyjne (nawiązujące do seksu, przemocy, pornografii, kwestii religijne, itd.) oraz wszelkiego rodzaju działań, uznawanych za dyskryminujące oraz nietolerancyjne.
• Zakaz co-rejestracji, promowania oferty w wyszukiwarce
• Zakaz działań marketingowych w portalach społecznościowych
• Zakaz używania narzędzi automatycznego wybierania numerów
• Zakaz TPV
• Zakaz pop upów/ pop underów