Flying Tiger

Flying Tiger >>>>

CPS 5,5% 

Brand bidding lub używanie czegokolwiek związanego z ich nazwą NIE jest dozwolone, np. "Flying Tiger" lub "flying tiger copenhagen".

W przypadku tej kampanii wypłata prowizji nastąpi po otrzymaniu od Reklamodawcy raportu z uzyskanych przez Wydawców konwersji