Energia Obrót - Kredyt Ekologiczny

Energia Obrót - Kredyt Ekologiczny >>>>

Nadawca: 

ENERGA-OBRÓT SA

 

TEMATY:

Składasz wniosek o kredyt ekologiczny? Wypełnij Formularz

Audyt do kredytu ekologicznego. Sprawdź korzyści już dziś

 

STOPKA:

Wiadomość została wysłana na zlecenie  ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisnana do rejestru przedsiębiorców, który jest prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000280916, NIP:957-096-83-70, REGON 220418835, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 372 533 800 zł.

Administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym dane i podmiotem odpowiedzialnym za realizację wysyłki oraz właściwym dla rozpatrywania roszczeń i reklamacji jest ……..(Pełne dane nazwy firmy do któ®ej zostanie zlecona wysyłka mailingowa )…

W każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, klikając w link .....

 

Testy:

anna.krzpiet@cloudservices.pl

lukasz.zieba@cloudservices.pl