MaczFit - mailing CPC

MaczFit - mailing CPC >>>>

Nadawca: Maczfit

Temat: 5 posiłków z dostawą już od 46,40 zł za dzień!

Stopka: Maczfit Foods sp. z o. o., ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752666, NIP: 9512471196, REGON: 381565356. Nr decyzji Państwowego Instytutu Sanitarnego odbioru sanitarnego dla zakładu Cateringu Dietetycznego Maczfit ZNS.4710.23.2019 z dnia 16.05.2019.

Testy: 

anna.krzpiet@cloudservices.pl

lukasz.zieba@cloudservices.pl 

 

TIMING: do 26.03