Maczfit mailing CPC

Maczfit mailing CPC >>>>

CPC: 0,7 zł

Nadawca: Maczfit,

Temat: -23% na Catering Maczfit! Świętuj z nami 9. urodziny

 

Stopka: Maczfit Foods sp. z o. o., ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752666, NIP: 9512471196, REGON: 381565356. Nr decyzji Państwowego Instytutu Sanitarnego odbioru sanitarnego dla zakładu Cateringu Dietetycznego Maczfit ZNS.4710.23.2019 z dnia 16.05.2019

 

Testy: 

anna.krzpiet@autopayservices.pl