NN travel Olimpiada/Euro mailing CPC

NN travel Olimpiada/Euro mailing CPC >>>>

CPC 1zł

Timing: 22.05 - 06.06

Temat paczki 1: Planujesz wyjazd na Euro? Pomyśl o ubezpieczeniu

Temat paczki 2: Jedziesz kibicować na Euro? Ubezpiecz wyjazd

 

Nadawca:
Nationale-Nederlanden

 

Stopka: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000647311, NIP: 525-26-85-595; Kapitał zakładowy – 39 000 000 zł, wpłacony w całości.

 

Adresy testowe:

anna.krzpiet@autopayservices.pl