Uniqa - Moto OC - OC/AC

Uniqa - Moto OC - OC/AC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zapewni Ci ochronę przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku ruchu Twojego samochodu.

AC – ubezpieczenie Autocasco gwarantujące pokrycie kosztów naprawy bądź odszkodowanie w wielu sytuacjach: od drobnych uszkodzeń (np.: stłuczki, wandalizmu), aż do szkody całkowitej (np.: utraty samochodu w wyniku pożaru, działania sił natury, kasacji po wypadku), a także od utraty pojazdu wskutek kradzieży.

Polisa OC - 30 zł netto 
Polisa OC+AC - 60 zł netto 

Prowizja naliczana jest za sprzedaż ubezpieczenia.Wysokość prowizji uzależniona jest od sprzedanego pakietu.