Modele rozliczeń w marketingu afiliacyjnym

W marketingu afiliacyjnym rozliczenia stosowane są w modelu efektywnościowym. Wynagrodzenie dla wydawcy wypłacane jest po działaniu określonym przez reklamodawcę, który z góry określa cel.

Modele rozliczen.jpg

 

Ze względu na jakość dostarczanych leadów oraz kategorię kampanii reklamowych powstały różne metody rozliczeń efektywnościowych.

CPL – cost per lead – najpopularniejsza metoda płatności. Reklamodawca płaci w momencie wypełnienia i wysłania formularza.

CPS – cost per sell – reklamodawca płaci tylko w momencie dokonania zakupu przez użytkownika.

CPL + CPS – hybryda – wypłata następuje po dokonaniu zakupu oraz wypełnieniu i wysłaniu formularza.

CPC – cost per click – bardzo rzadko stosowany model. Wydawca otrzymuję kwotę za każdy wygenerowany klik.

CPO – cost per order – reklamodawca wypłaca kwotę za każde dokonane zamówienie. Występuję w wariancie kosztowym oraz procentowym.

CPA – cost per action – bardzo ogólny model płatności, związany z dokonaniem przez użytkownika określonej akcji np. wypełnienie formularza, dokonanie zakupu.

Wybór zależy od efektów jakie chce osiągnąć reklamodawca. Często jedna kampania w sieci afiliacyjnej występuje w dwóch formatach sprzedażowych np. CPL i CPL + CPS, oczywiście w takim rozwiązaniu istotna jest wysokość oferowanych stawek. Kampanie związane z e-commerce najczęściej rozliczane są w modelu CPS, gdzie wydawca otrzymuję część wartości produktów lub usług (procentowo). Modele CPL bardzo często stosowane są w branży finansowej, w której klient wypełnia i wysyła formularz ze swoimi danymi.