Definicje

Tym mianem określa się wszelkie treści, materiały lub utwory promujące markę lub produkty reklamodawcy lub jego kontrahenta, obejmujące w szczególności banery, przyciski lub inne pola reklamowe zamieszczane na stronach internetowych, a także adresy (linki) internetowe kierujące do formularzy, udostępnione przez reklamodawcę przy wykorzystaniu funkcjonalności Programu Partnerskiego BlueLead w celu ich zamieszczania przez wydawców w platformach komunikacyjnych.

Klient to osoba, która w ramach danej kampanii podejmuje określone działania, a w szczególności udostępnia swoje dane za pośrednictwem formularza lub zawrze z reklamodawcą lub jego kontrahentem umowę na dostarczenie produktu.

Konwersją nazywa się każdy przypadek,  gdy potencjalny klient, za pośrednictwem kreacji marketingowej udostępnianej w platformie komunikacyjnej zapewnianej przez wydawcę, wykona odpowiednią akcję przewidzianą w ramach kampanii, w szczególności udostępni lead lub zawrze z reklamodawcą (lub jego kontrahentem) umowę na dostarczenie produktu.

Lead to inaczej wniosek/formularz wypełniony i wysłany przez odbiorcę zainteresowanego produktem lub usługą reklamowaną na stronie wydawcy.

Ważne: samo uruchomienie wniosku nie jest wystarczające, by uznać taki lead za wartościowy. Przesłane dane muszą umożliwiać reklamodawcy nawiązanie kontaktu z klientem.

Każdy lead jest weryfikowany przez reklamodawcę i oznaczany odpowiednim statusem.

Dokładne zasady kwalifikacji leada są zawarte w opisie danego programu partnerskiego.

To formularz internetowy, który może być udostępniany przez reklamodawcę (lub jego kontrahenta) w ramach określonej kampanii, za pośrednictwem którego potencjalny klient może udostępnić dotyczący go lead lub zawrzeć z reklamodawcą (lub jego kontrahentem) umowę na dostarczenie produktu.

Panel Wydawcy

Tak. Każdy wydawca ma możliwość edycji i uzupełnienia wszystkich swoich danych zawartych w panelu wydawcy.

Każdy z wydawców, będąc w swoim panelu wydawcy może na bieżąco monitorować statusy nadawane poszczególnym leadom. Statusy mogą być następujące:

1 - wstępnie zaakceptowany - Wstępnie zaakceptowany przez Reklamodawcę

2 - Anulowany- Lead nie przeszedł weryfikacji

3 - Oczekuje na potwierdzenie - Lead czeka na akceptację po stronie Reklamodawcy

4 - Zaakceptowany - Zaakceptowany przez Reklamodawcę

Każdy z wydawców ma do dyspozycji rozwiązania dostarczane przez reklamodawców oraz organizatora, tj. kreacje reklamowe (banery, linki tekstowe, kreacje e-mail), rotator banerów oraz integracja callback/ API.

Każdy wydawca przystępując do kampanii, wybiera udostępniane przez reklamodawcę kreacje marketingowe i umieszcza je we własnych platformach komunikacyjnych. W każdej kreacji marketingowej zamieszczony jest specjalny kod umożliwiający organizatorowi śledzenie aktywności potencjalnych klientów.Ważne: wydawca nie może wprowadzać żadnych zmian w kreacjach marketingowych, w tym w kodzie, udostępnianych przez reklamodawcę.

W panelu wydawcy znajdują się statystyki dotyczące leadów:

  • ilość kliknięć
  • ilość leadów/ sprzedaży
  • prowizja z leadów/sprzedaży
  • kwota do wypłaty

 

Rozliczenia

Reklamację można złożyć drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość ze strony: https://bluepartner.eu/pl/kontakt

Reklamacji podlega prowadzenie i udostępnianie funkcjonalności Programu Partnerskiego bluepartner przez organizatora niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w regulaminie. Reklamacja powinna zawierać wskazanie wydawcy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. Rozpatrzenie nastąpi w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Dokładne zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się w regulaminie serwisu.

Tak. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, musisz odprowadzić należny podatek dochodowy. Dokładną instrukcję rozliczania przychodów znajdziesz w regulaminie.

Wynagrodzenie jest obliczane na podstawie określonych przez reklamodawcę stawek za konwersję w danej kampanii oraz liczby uzyskanych przez wydawcę konwersji. Rozliczenia są przeprowadzane minimalnie raz w miesiącu. Możliwe jest rozliczanie co dwa tygodnie, pod warunkiem, że reklamodawca dostarczy organizatorowi raport rozliczeniowy.

Wypłaty środków można dokonywać nawet co dwa tygodnie. Warunkiem jest zgromadzenie na koncie wydawcy minimum 100 zł oraz dostarczenie przez reklamodawcę kompletnego raportu rozliczeniowego, stanowiącego podstawę do naliczenia wydawcy należnego wynagrodzenia. Dokładne zasady wypłaty wynagrodzeń zostały opisane w regulaminie serwisu partnerskiego.

W ramach Programu Partnerskiego bluepartner obowiązują cztery modele rozliczeń.

CPL (Cost per lead) - wydawca otrzymuje wynagrodzenie za każdy wniosek zawierający unikatowe i wartościowe dane klienta.

CPS (Cost per sale) - wydawca otrzymuje wynagrodzenie za każdy pozyskany dzięki niemu kontakt, który zdecyduje się na dokonanie zakupu.

CPA (Cost per action) - wydawca otrzymuje wynagrodzenie za każdego użytkownika, który wykona założoną przez reklamodawcę akcję, np. skorzysta z konsultacji.

CPC (Cost per click) - wydawca otrzymuje wynagrodzenie za każde przejście na formularz reklamodawcy

Hybryda (CPL + CPS)

Opis każdej kampanii zawiera również informacje o obowiązującym w danym przypadku modelu rozliczeń. Przed dołączeniem do wybranego programu partnerskiego, należy zapoznać się ze wszystkimi warunkami.

Sieć Afiliacyjna Bluepartner

Jeżeli chcesz dołączyć w roli wydawcy, wystarczy zarejestrować się na stronie rejestracyjnej. Jeżeli chcesz dołączyć do Nas w roli Reklamodawcy prosimy o przesłanie do Nas takiej informacji na adres info@bluepartner.pl

Oczywiście. Każdy wydawca można w dowolnej chwili wyrejestrować się z systemu, wykorzystując w tym celu formularz rezygnacji dostępny tutaj. Warto przy tym pamiętać, że jeżeli wydawca usunie konto przed wypłaceniem zgromadzonych środków - te przepadają.

Nie. Wszyscy zarejestrowani w systemie wydawcy mogą korzystać z jego możliwości całkowicie za darmo.

Nie, Sieć Afiliacyjna Bluepartner przeznaczony jest zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i dla osób fizycznych.

Reklamodawcą może zostać każda marka, która po zgłoszeniu chęci dołączenia do grona partnerów, przejdzie pozytywnie weryfikację.

Wydawcą może zostać każda pełnoletnia osoba posiadająca własny serwis www, blog, kanał na YouTube lub profil w serwisie społecznościowym.

To sieć afiliacyjna zaprojektowana i wdrożona przez Blue Media S.A. - dostawcę rozwiązań technologicznych dla podmiotów z sektora finansowego, bankowego i ubezpieczeniowego.

Pierwsze tego typu rozwiązanie, gdzie pozyskiwane przez wydawców leady są automatycznie oceniane pod kątem wartości, eliminowane są bezprawnie pozyskane kontakty oraz formularze (wnioski) zawierające błędy.